Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi về vựa lựa chọn hình thức doanh nghiệp cho Việt Kiều khi về Việt Nam kinh doanh trong chương trình Nhịp cầu NetViệt.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn