Văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động nhưng không thông báo sẽ bị xử lý như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam, có người nước ngoài làm trưởng đại diện tạm ngừng hoạt động nữa nhưng không thông báo, sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP văn phòng đại diện của bạn có thể được tạm ngừng hoạt động 1 năm. Nhưng chậm nhất là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, văn phòng bạn phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện của bạn đã đăng ký. Cụ thể, Văn phòng đại diện của bạn nộp thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Văn phòng đại diện (có mẫu) đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện và nhận Giấy biên nhận. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy xác nhận về việc văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nếu sau đó văn phòng đại diện vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì phải thông báo lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh, thời hạn tạm ngừng hoạt động liên tiếp tối đa là 2 năm.

Như vậy, nếu văn phòng đại diện của bạn đã tạm ngừng hoạt động mà không có thông báo thì văn phòng của bạn sẽ bị phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi văn phòng đại diện của bạn không thông báo bằng văn bản trong thời hạn quy định về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoạt động. Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc văn phòng đại diện của bạn thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định. Ngoài bị phạt hành chính, văn phòng đại diện của bạn có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh khi không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép theo khoản 1, Điều 44 Nghị định 07/2014/NĐ-CP.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan