Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

Nội dung bài viết

Luật sư SBLaw nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng gồm người lao động, người sử dụng lao động dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp lao động.

1. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp lao động của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn và tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải.
  • Tư vấn và tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp lao động về giải quyết chế độ chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động, môi trường lao động.
Luật sư giải quyết tranh chấp lao động
Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

2. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp lao động

  • Tư vấn về nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp lao động.
  • Cử luật sư làm đại diện cho các bên tham gia quá trình thương lượng, hoà giải, làm việc vớicơ quan quản lý lao động như thanh tra lao động, liên đoàn lao động, đại diện công đoàn.
  • Cử luật sư là người đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án các cấp.
  • Hướng dẫn, tư vấn hoặc trực tiếp thu thập chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp tại cơ quan giải quyết tranh chấp.
  • Đại diện bảo vệ quyền lợi của các bên trong giai đoạn thi hành bản án có hiệu lực của tòa lao động.
  • Nghiên cứu, khởi kiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến người lao động như quyền sở hữu sáng chế, kiểu dáng, thành quả lao động trong doanh nghiêp.
  • Tư vấn về xây dựng Nội quy lao động, Quy chế lao động, Thoả ước lao động tập thể để hạn chế các tranh chấp phát sinh.
Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp lao động
Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

Luật sư tranh tụng tại tòa án và trọng tài

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan