Tư vấn về thuế suất thuế nhà thầu

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi; Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, nằm trong khu công nghiệp và chúng tôi có phát sinh trường hợp như sau:

Công ty chúng tôi (bên giao gia công)  ký hợp đồng gia công với công ty Hồng Kông (Bên nhận), Công ty tại Hồng Kông lại giao lại cho bên thứ 3  tại Hồng kông gia công, bên này tiếp tục lại giao lại cho bên thứ 4 là bên A tại Việt Nam nhận gia công lại

Nguyên vật liệu: Công ty chúng tôi tại Việt Nam sẽ giao nguyên vật liệu theo chỉ định cho doanh nghiệp A tại Việt Nam

Thành phẩm: Doanh nghiệp A xuất trả thành phẩm theo chỉ định cho công ty chúng tôi tại Việt Nam. Công ty chúng tôi tại Việt Nam sau đó tiếp tục sản xuất và xuất bán hàng hóa ra nước ngoài.

Vậy trường hợp này thì em xác định thuế xuất thuế FCT (thuế TNDN) là 1% hay 5% cho công ty chúng tôi?.

Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau;

Trường hợp này luật sư SBLAW xác định mức thuế suất không phải là 1% (do bên mình thuộc trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài).
Chúng tôi đang băn khoăn giữa hai mức thuế suất là 2% – cho hoạt động sản xuất kinh doanh khác và 5% cho loại hình dịch vụ. Tuy nhiên, về quan điểm của chúng tôi, chúng tôi nghiêng nhiều hơn về hướng mức thuế suất 2% – hoạt động sản xuất kinh doanh khác.
Để thuận lợi cho quá trình kinh doanh, Quý công ty nên có công văn hỏi Tổng cục thuế.
Xem thêm:
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan