Thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng nhập khẩu là hàng mẫu

Nội dung bài viết

Công ty chúng tôi nhập khẩu hàng mẫu về Việt Nam, tuy nhiên nay có nhu cầu bán cho Khách hàng của mình. Cho tôi hỏi chúng tôi có được bán hàng mẫu như vậy hay không, nếu được thì có cần thực hiện thủ tục gì không?

Thay đổi mục đích sử dụng hàng mẫu
Thay đổi mục đích sử dụng hàng mẫu

Trả lời:

Căn cứ Khoản 10, Điều 16, Luật thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng mẫu là đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP) thì hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về mục đích được miễn thuế thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu, nộp tiền chậm nộp và bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trường hợp Công ty đã nhập khẩu hàng mẫu, nay có nhu cầu bán cho Khách hàng của mình, thì Công ty phải kê khai, nộp đủ tiền thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới.

Tham khảo thêm: Dịch vụ tư vấn thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan