Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Dương, mình ở Hà Nội. Hiện mình đang có nhu cầu thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Cho mình hỏi: Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Có phức tạp và yêu cầu bằng cấp gì không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 21 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:

“1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này”.

Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về trình tự, thủ tục đăng kí doanh nghiệp như sau:

“1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử”.

Như vậy, trường hợp này hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm: giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu và trình tự thủ tục bạn thực hiện theo quy định nêu trên. Và pháp luật cũng không quy định cần bằng cấp nào cả.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan