Tư vấn thủ tục pháp lý thành lập Hiệp hội

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình đang có dự định thành lập 1 Hiệp hội tại Việt Nam. Mình phải thực hiện những thủ tục gì? Vui lòng báo giá giúp mình nhé:

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến việc thực hiện các thủ tục thành lập Hiệp hội đầu tư, dịch vụ, đào tạo, hỗ trợ pháp lý công nông nghiệp Việt Nam, Chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Để thành lập Hiệp hội, Quý Khách hàng cần thực hiện hai (02) bước thủ tục sau:

 • Bước 1: Xin công nhận thành lập Ban vận động thành lập hội.
 • Bước 2: Xin cấp phép thành lập Hội.

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, Ban vận động thành lập hội phải tổ chức đại hội.

Nếu quá thời hạn trên không tổ chức đại hội, thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày hết thời hạn tổ chức đại hội theo quy định, Ban vận động thành lập hội có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày, nếu quá thời gian được gia hạn mà không tổ chức đại hội thì quyết định cho phép thành lập hội hết hiệu lực.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật bao gồm: (i) hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội và (ii) hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội.

Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Chúng tôi dự kiến thời gian hoàn thành công việc nêu trên là 10 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ, thông tin theo yêu cầu.

b. Thủ tục cấp phép: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu từ Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

Thời gian để thực hiện thủ tục xin cấp phép thành lập Hiệp hội chữ ký số Việt Nam là 03 tháng kể từ ngày Quý Khách hàng ký kết Hợp đồng dịch vụ với SB Law.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ đề nghị công nhận ban vận đồng thành lập hội và hồ sơ đề nghị thành lập hội;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
2. Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có.
 1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 2 như nêu trên là 165.000.000 VNĐ (Bằng chữ:Một trăm sáu mươi năm triệu đồng). Chi phí này đã bao gồm lệ phí nhà nước về thủ tục thành lập Hiệp hội nhưng chưa bao gồm thuế VAT (10%).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan