Tư vấn thành lập công đoàn cơ sở

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên tôi đang có nhu cầu thành lập công đoàn cơ sở nên muốn tìm kiếm 1 công ty Luật chuyên nghiệp để hỗ trợ chúng tôi. Bên bạn có thực hiện dịch vụ này không? Nếu có bạn gửi báo giá giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:
Chúng tôi đề cập đến yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc thành lập công đoàn cơ sở của Quý Khách hàng.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Để thành lập công đoàn cơ sở, Quý Khách hàng cần thực hiện bốn (04) bước thủ tục sau:

- Bước 1: Tổ chức Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở;

- Bước 2: Tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở;

- Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại văn phòng của Liên đoàn lao động cấp quận, huyện;

- Bước 4: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ra quyết định công nhận: đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đề nghị sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đề nghị.

Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đề nghị. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Chúng tôi dự kiến thời gian hoàn thành công việc nêu trên là 10 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ, thông tin theo yêu cầu.

b. Thủ tục cấp phép: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu từ Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

Thời gian để thực hiện thủ tục xin thành lập Công đoàn cơ sở là 02 tháng kể từ ngày Quý Khách hàng ký kết Hợp đồng dịch vụ với SB Law.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ
1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

- Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;

- Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở;

- Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

- Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2. Thủ tục cấp phép:

- Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

- Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

- Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có.

  1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 2 như nêu trên là 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng Việt Nam).

Chi phí này đã bao gồm lệ phí nhà nước về thủ tục thành lập công đoàn cơ sở nhưng chưa bao gồm thuế VAT (10%)

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan