Tư vấn giải quyết tranh chấp

Nội dung bài viết

Bên cạnh dịch vụ tư vấn pháp lý, với đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật và giàu kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết tranh chấp, SBLAW có khả năng hỗ trợ khách hàng trong giải quyết mọi tranh chấp trong các lĩnh vực kinh doanh như:

Thương mại, đầu tư, lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, thừa kế, tranh chấp trong nội bộ Công ty giữa các thành viên/cổ đông với nhau.

Việc hỗ trợ khách hàng trong giải quyết tranh chấp có thể được SBLAW thực hiện thông qua việc làm trung gian hòa giải giữa các bên tranh chấp; là người đại diện theo ủy quyền hoặc là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án hoặc tại Trọng tài.

Hãy liên hệ với luật sư giải quyết tranh chấp của SBLAW để được tư vấn và bảo vệ quyền lợi:

Luật sư tranh tụng
Luật sư giải quyết tranh chấp

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan