Tự ngừng sử dụng mã số mã vạch

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty A đăng ký mã số mã vạch và đã được Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng cấp mã số doanh nghiệp. Sau một thời gian hoạt động không có kết quả, công ty A tiến hành thủ tục giải thể. Quý luật sư cho tôi hỏi, công ty A có cần làm thủ tục ngừng sử dụng mã số mã vạch hay không? Thủ tục gồm có những gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Quyết định 15/2006/BKHCN về vấn đề tự ngừng sử dụng mã số mã vạch như sau:

“Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV muốn ngừng sử dụng MSMV phải thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho Tổng cục TCĐLCL thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Tổng cục TCĐLCL ra quyết định thu lại mã số đã cấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV và công bố rộng rãi cho các tổ chức có liên quan biết.”

Như vậy, khi công ty A giải thể nghĩa là mã số doanh nghiệp công ty này được cấp cũng không được sử dụng nữa, nên công ty A phải làm thủ tục ngừng sử dụng MSMV và thông báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL.

Thủ tục gồm có:

Hồ sơ bao gồm:

+ Công văn xin ngừng sử dụng.

+ Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của doanh nghiệp (nếu có).

+ Bằng chứng hoàn thành nghiã vụ phí đến thời điểm xin ngừng.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cũ đã được cấp.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan