Mã vạch của Mỹ là bao nhiêu? Các loại mã vạch của Mỹ

Nội dung bài viết

Dưới đây, chúng ta sẽ khám phá sự đa dạng của mã vạch Mỹ thông qua các đầu số phân loại, từ GS1 Mỹ đến mã vạch Coupons, để hiểu rõ hơn về cách quốc gia này đánh dấu và phân biệt hàng hóa trên thị trường quốc tế. Cùng Công ty luật SBLAW tìm hiểu Mã vạch của Mỹ là bao nhiêu? Các loại mã vạch của Mỹ.

Các loại mã vạch của Mỹ được sử dụng rộng rãi

Mỹ sử dụng chủ yếu hai loại mã vạch là UPC-A và EAN-13. Trong đó, mã EAN-13 là loại phổ biến nhất, cấu trúc bao gồm 13 số, trong đó có 2 hoặc 3 số đầu là mã quốc gia, 4 hoặc 5 số tiếp theo là mã doanh nghiệp, và 5 số cuối là mã sản phẩm, với số kiểm tra cuối cùng dùng để đảm bảo tính hợp lý của toàn bộ mã số.

UPC-A

Là một dãy số gồm 12 chữ số, trong đó có 11 chữ số có giá trị từ 0 đến 9 và một chữ số kiểm tra ở cuối. Khi đọc từ trái sang phải:

 • Chữ số đầu tiên có giá trị từ 0 đến 7 tùy thuộc vào loại sản phẩm.
 • 5 chữ số tiếp theo là mã của doanh nghiệp đăng ký tại GS1.
 • 5 chữ số tiếp theo là mã sản phẩm được doanh nghiệp quy định.
 • Chữ số cuối cùng là chữ số kiểm tra.

Với cấu trúc này, có thể nhận thấy rằng mã UPC-A không chứa "đầu mã vạch quốc gia," do đó, không thể sử dụng để xác định xuất xứ của sản phẩm.

Mã vạch EAN-13

Là một dãy số gồm 13 chữ số, trong đó có 12 chữ số đầu mỗi số có giá trị từ 0 đến 9 và một chữ số kiểm tra cuối cùng. Cụ thể từ trái sang phải, dãy số bao gồm:

 • 2 hoặc 3 chữ số đầu là mã quốc gia được quy định bởi GS1 quốc tế.
 • 4 hoặc 5 chữ số tiếp theo là mã doanh nghiệp được quy định bởi GS1 quốc gia.
 • 5 chữ số tiếp theo là mã sản phẩm do doanh nghiệp quy định.
 • Chữ số kiểm tra cuối cùng nhằm kiểm tra tính hợp lý của toàn bộ dãy số trước nó.
Mã vạch Mỹ là bao nhiêu
Mã vạch Mỹ là bao nhiêu?

Mã vạch của Mỹ là bao nhiêu?

Mã vạch của Mỹ được phân chia thành nhiều đầu số để phản ánh sự đa dạng trong xuất nhập khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế. Người tiêu dùng có thể đọc 3 số đầu trong dãy số để xác định xuất xứ của hàng hóa Mỹ. Dưới đây là một số đầu số và loại mã vạch phổ biến được áp dụng cho hàng hóa Mỹ:

 • 000 – 019: GS1 Mỹ (United States) USA, bao gồm các số từ 000 đến 019, là mã vạch chính cho Mỹ.
 • 020 – 029: Phân phối giới hạn (Restricted distribution) thường chỉ sử dụng nội bộ.
 • 030 – 039: GS1 Mỹ (United States).
 • 040 – 049: Phân phối giới hạn (Restricted distribution) thường chỉ sử dụng nội bộ.
 • 050 – 059: Coupons.
 • 060 – 139: GS1 Mỹ (United States).
 • 200 – 299: Phân phối giới hạn (Restricted distribution) thường chỉ sử dụng nội bộ.

Vậy là, thông qua các đầu số mã vạch Mỹ đã xây dựng một hệ thống phân loại chặt chẽ, giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp dễ dàng nhận biết, theo dõi và quản lý các sản phẩm xuất nhập khẩu, tạo nên một phần quan trọng trong quy trình thương mại toàn cầu.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan