Tra cứu và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Nội dung bài viết

SBLaw là đại diện sở hữu công nghiệp, sẵn sàng trợ giúp doanh nghiệp trong việc tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

I. Các công việc được thực hiện bởi các luật sư của SBLaw.

· Tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

· Tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam;

· Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục tra cứu đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam để KHÁCH HÀNG ký;

II.Tài liệu cần cung cấp tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

- Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của SBLaw).

- Bộ ảnh chụp kiểu dáng trong trạng thái sử dụng (được gắn lên hộp) và kiểu dáng trong trạng thái dàn trải (như mẫu đã cung cấp).

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan