Thủ tục và trình tự cấp và đăng ký sử dụng mã số mã vạch (MSMV)

Nội dung bài viết

Việc cấp mã số mã vạch (MSMV) thực hiện theo trình tự sau đây:

1. Đăng ký sử dụng MSMV;

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV;

3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;

4. Hướng dẫn sử dụng MSMV.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan