Thủ tục thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp Việt

Nội dung bài viết

Câu hỏi: SB LAW vui lòng gửi mình báo giá về thủ tục thành lập chi nhánh tại Hải Phòng cho công ty vốn Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét, cân nhắc:

 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Liên quan đến việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam, phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
2. Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và
 • Hỗ trợ khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.
3. Thủ tục sau cấp phép:

 • Thông báo về việc thành lập Chi nhánh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký mẫu dấu cho Chi nhánh.

Lộ trình thực hiện Phạm vi công việc như sau:

a.Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký và hoàn thiện hồ sơ để Quý Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc này trong thời hạn 03 ngày làm việc. Hồ sơ đã được hoàn thiện sau đó sẽ được gửi cho Quý Khách hàng ký và đóng dấu.

b.Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

c.Thời gian cấp phép: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh.

d.Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép đăng ký mẫu dấu và công bố thông tin thành lập Chi nhánh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 1. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 ở trên là 15,000,000VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu Việt Nam Đồng).

VAT: 1,500,000VNĐ (Một triệu năm trăm nghìn Việt Nam Đồng).

Tổng cộng: 16,500,000VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm nghìn Việt Nam Đồng).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan