Sử dụng Mã nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tại Mỹ có thương hiệu riêng là B, đã đăng ký mã số mã vạch và được cấp mã số doanh nghiệp. Công ty này yêu cầu công ty Việt Nam sản xuất, đóng gói và vận chuyển hàng sang Mỹ. Vậy công ty Việt Nam có phải in MSMV của công ty A lên bao bì không và có phải thông báo cho Tổng cục TCĐLCL không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quyết định số 15/2006/BKHCN về việc sử dụng mã nước ngoài như sau:

“3. Tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khi sử dụng Mã nước ngoài để in trên sản phẩm của mình, phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức/doanh nghiệp là chủ sở hữu của Mã nước ngoài ủy quyền sử dụng Mã nước ngoài và phải thông báo việc sử dụng Mã nước ngoài với Tổng cục TCĐLCL bằng văn bản, gửi kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng mã hoặc văn bản ủy quyền.”

Căn cứ quy định trên và những thông tin mà bạn cung cấp thì công ty Việt Nam chỉ được in Mã doanh nghiệp của công ty B khi công ty B ủy quyền sử dụng mã doanh nghiệp của mình cho công ty Việt Nam. Trong trường hợp công ty B không ủy quyền sử dụng, tức là không yêu cầu công ty Việt Nam phải in mã doanh nghiệp thì công ty Việt Nam không phải in.

Ngoài ra cũng theo quy định này, nếu công ty Việt Nam được yêu cầu in MSMV của công ty B thì công ty Việt Nam phải thông báo việc sử dụng Mã nước ngoài với Tổng cục TCĐLCL bằng văn bản, gửi kèm theo bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng mã hoặc văn bản ủy quyền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan