SBLaw đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm dược

Nội dung bài viết

Công ty cổ phần Nicotex (Nicotex) là một công ty dược phẩm uy tín có trụ sở tại Long Biên, Hà Nội.

Trong quá trình quản lý và phân phối các sản phẩm của mình, Nicotex nhận thấy cần phải có một công cụ hỗ trợ tăng hiệu suất công việc và một công cụ giúp phân biệt mặt hàng dược phẩm của Nicotex với mặt hàng của các nhà sản xuất khác.

Do đó Nicotex đã tìm đến SBLaw và đã được tư vấn sử dụng công cụ Mã số mã vạch.

Mã số mã vạch là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được. Mã số mã vạch giúp cho quá trình quản lý, lưu kho, phân phối, bán lẻ,.. sản phẩm được dễ dàng và tiện lợi hơn.

Sau quá trình làm việc tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam, SBLaw đã đăng ký thành công Mã số mã vạchcho Nicotex. Đồng thời hướng dẫn Nicotex từng bước sử dụng công cụ này một cách hiệu quả và đạt được các mục tiêu mong muốn.

Với kinh nghiệm của mình, SBLaw mong muốn sẽ có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp cần đăng ký mã số mã vạch tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan