SBLaw đăng ký mã số mã vạch cho công ty Weipo Industrial

Nội dung bài viết

Weipo Industrial là một công ty có vốn nước ngoài. Nhằm mục đích đưa hàng hóa vào các siêu thị và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Weipo Industrial đã tìm đến SBLaw để đăng ký mã số mã vạch.

Nhận được sự ủy thác và không làm phụ lòng Khách Hàng, SBlaw đã đăng ký thành công mã số mã vạch cho Công ty Weipo Industrial.

Trong tương lai SBLaw hi vọng sẽ trợ giúp nhiều doanh nghiệp hơn nữa trong công việc đăng ký mã số mã vạch.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan