Người nước ngoài nhận con nuôi Việt Nam

Nội dung bài viết

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, người nước ngoài phải đáp ứng được một trong hai điều kiện sau đây mới có thể nhân con nuôi Việt Nam.

- Là công dân của quốc gia có ký kết hiệp định hợp tác về con nuôi với Việt Nam.

- Công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đủ 1 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin nuôi con nuôi nước ngoài.

Trong điều kiện đáp ứng đủ điều kiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đủ 1 năm trở lên, Bên nhận nuôi có quyền xin con nuôi đích danh tại Cục con nuôi nước ngoài.

Trong trường hợp xin con nuôi đích danh trực tiếp từ Bố mẹ đẻ, người giám hộ v.v., Bên nhận nuôi phải chứng minh được mối quan hệ về huyết thống hoặc quan hệ thân cận khác giữa Bên nhận nuôi và Con nuôi (Bên nhận nuôi là cô, gì, chú, bác ruột hoặc là Bố dượng, mẹ kế của của con nuôi).

Đối với trường hợp Bên nhận nuôi không có quan hệ thân thích với Con nuôi, Bên nhận nuôi chỉ được phép xin con nuôi đích danh từ các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi có chức năng giới thiệu con nuôi nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan