Muốn xuất nhập khẩu hóa chất phải tiến hành những thủ tục gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình chuyên kinh doanh các hoá chất trong phòng xét nghiệm, hoá chất bên mình nhập khẩu từ nước ngoài sau đó bên mình sản xuất lại thành thành phẩm. Hiện bên mình đang có Khách hàng ở Indonesia có nhu cầu xuất khẩu bộ hoá chất này qua Indonesia. Vui lòng tư vấn giúp bên mình xem bên mình cần có những gì để có thể xuất khẩu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP thì:

Thứ nhất, bạn phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thứ hai, được Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất nếu là hoá chất Bảng 1 và được Bộ Công Thương cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc Giấy phép nhập khẩu hóa chất nếu là hoá chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

Thứ ba, phải nộp Bộ Công Thương các tài liệu liên quan đến hóa chất xuất nhập khẩu để làm thủ tục thông báo với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học:

Nếu hoá chất bạn xuất khẩu là hóa chất Bảng 1: Chậm nhất 45 ngày trước khi thực hiện việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu, nộp thông báo về xuất khẩu hoặc nhập khẩu hoá chất Bảng 1; trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, nộp khai báo về xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối trong nước đối với từng hoá chất Bảng 1 trong năm trước theo mẫu quy định;

Nếu hoá chất bạn xuất khẩu là hóa chất Bảng 2: Trước ngày 28 tháng 02 hàng năm, nộp khai báo bao gồm cả hỗn hợp chứa hóa chất 2A* và 2A có nồng độ từ 1% trở lên và hóa chất 2B có nồng độ từ 30% trở lên theo mẫu quy định

Nếu hoá chất bạn xuất khẩu là hóa chất Bảng 3: Trước ngày 28 tháng 02 hàng năm, nộp khai báo bao gồm cả hỗn hợp chứa hóa chất Bảng 3 có nồng độ từ 30% trở lên theo mẫu quy định.

Tiếp theo là bạn sẽ kí kết hợp đồng và chuẩn bị xuất khẩu.

Bạn có thể mua bảo hiểm hàng hoá: quá trình chở hàng hoá xuất khẩu thường xuất hiện những rủi ro, tổn thất vì vậy việc mua bảo hiểm cho hàng hoá xuất khẩu là một cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho hàng hoá xuất khẩu trong quá trình vận chuyển.

Thuê phương tiện vận tải

Làm thủ tục hải quan: khai báo, xuất trình hàng hoá, thực hiện các quyết định của hải quan.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan