Muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân, phải đáp ứng những điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là nhân viên kế toán của một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Hiện tại tôi muốn mở một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải. Vậy tôi có được thành lập doanh nghiệp hay không? Để thành lập doanh nghiệp tư nhân cần những hồ sơ gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1; Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp:

"1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh”.

Dựa theo quy định trên, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước (bao gồm: giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và hội đồng quản trị), trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác sẽ không có quyền thành lập doanh nghiệp. Như vậy, bạn chỉ là nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước nên việc bạn thành lập doanh nghiệp là hoàn toàn hợp pháp.

Theo Điều 20 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Hồ sơ để thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

“1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan