Top 4 Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phổ biến

Nội dung bài viết

Danh nghiệp, như một động cơ chính của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thịnh vượng của một quốc gia. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp là yếu tố quyết định sự linh hoạt, hiệu quả và bền vững của hoạt động kinh doanh. Bài viết này sẽ đàm phán sâu hơn về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, từ vai trò quan trọng của nó đến những xu hướng và thách thức hiện đại mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Vai trò quan trọng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng:

 • Định nghĩa và ý nghĩa của cơ cấu tổ chức: cơ cấu tổ chức là bản chất của một doanh nghiệp, là cách mà các phần tử khác nhau trong tổ chức tương tác và hợp tác với nhau để đạt được mục tiêu chung. Nó không chỉ là khuôn khổ tổ chức mà còn thể hiện quyền lực, trách nhiệm, và quy trình quyết định.
 • Chức năng quản lý của cơ cấu tổ chức: cơ cấu tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài nguyên, nhân sự, và quyết định chiến lược. Nó giúp tạo nên sự linh hoạt và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh thay đổi liên tục.
 • Tương tác nhóm là chìa khóa: mô hình cơ cấu tổ chức định hình cách mà các bộ phận và nhóm làm việc cùng nhau. Sự hiệu quả của việc tương tác này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự sáng tạo, năng suất, và sự hài lòng của nhân viên.
Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Loại hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Không tồn tại một mô hình cơ cấu tổ chức quản trị đồng nhất cho tất cả các doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp cụ thể nào. Mỗi doanh nghiệp, do những đặc điểm khác nhau, đều có tổ chức quản trị riêng biệt. Thêm vào đó, qua thời gian, cấu trúc quản trị của doanh nghiệp có thể trải qua sự điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi trong môi trường kinh doanh và thị trường. Quan trọng nhất là không nên xem xét tổ chức quản trị doanh nghiệp như một yếu tố không thay đổi theo thời gian (Nguồn tham khảo: Cổng thông tin doanh nghiệp). Dưới đây là bốn mô hình cơ cấu tổ chức quản trị cơ bản mà có thể được tham khảo.

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp quản trị trực tuyến

Mô hình tổ chức doanh nghiệp trực tuyến này đặc trưng bởi việc quản lý mối quan hệ giữa các nhân viên theo hình thức truyền thẳng. Người thừa hành chỉ thực hiện nhiệm vụ và nhận lệnh từ người đứng đầu trực tiếp, người mà họ trực thuộc. Trách nhiệm hoàn toàn về kết quả công việc của những người dưới quyền nằm hoàn toàn trong tay người đứng đầu.

Ưu điểm:

Mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến này thích hợp với hệ thống lãnh đạo một đỉnh, giúp tăng cường trách nhiệm cá nhân và tránh được tình trạng người thừa hành phải đối mặt với nhiều chỉ đạo, mệnh lệnh đồng thời từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro phân kỳ và làm tăng hiệu suất.

Nhược điểm:

Tuy nhiên, mỗi người đứng đầu phải có kiến thức rộng lớn về nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này có thể tạo áp lực và đòi hỏi khả năng đa nhiệm. Hơn nữa, mô hình này không tận dụng được sức mạnh từ các chuyên gia chuyên sâu ở từng lĩnh vực khác nhau, từng phần của cơ cấu quản trị. Sự hạn chế này có thể gây mất mát về sự sáng tạo và đa dạng trong quá trình quản lý.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp quản trị trực tuyến
Sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp quản trị trực tuyến

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị chức năng

Trong cơ cấu tổ chức này, các bộ phận được sắp xế theo chức năng công việc. Ví dụ, có thể có một bộ phận sản xuất, một bộ phận tiếp thị, và một bộ phận tài chính. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị theo chức năng tổ chức các đơn vị chức năng, chuyên môn để quản trị toàn bộ doanh nghiệp. Mỗi bộ phận chuyên môn bao gồm các chuyên gia có chuyên môn sâu trong lĩnh vực mà họ được phân công. Bộ phận chuyên môn đó có quyền ra các mệnh lệnh liên quan đến chuyên môn và chức năng mà nó chịu trách nhiệm, ví dụ như các phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất.

Ưu điểm:

 • Hấp dẫn chuyên gia vào lãnh đạo, giúp giải quyết các vấn đề chuyên môn hiệu quả hơn, đồng thời giảm áp lực chuyên môn cho người quản trị chung.

Nhược điểm:

 • Vi phạm chế độ một thủ trưởng trong quản trị doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc đẩy trách nhiệm cho nhau trong quản trị doanh nghiệp.
 • Khả năng duy trì kỷ luật lao động kém chặt chẽ, do khó kiểm soát trách nhiệm cho từng cá nhân khi có những quyết định không hợp lý dẫn đến hậu quả bất lợi.
 • Gây ra sự chồng chéo và khó tách bạch thẩm quyền của các cán bộ quản lý chức năng.
Sơ đồ mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị chức năng
Sơ đồ mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị chức năng

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trực tuyến – chức năng

Trong cơ cấu tổ chức này, các bộ phận được sắp xế theo chức năng công việc. Ví dụ, có thể có một bộ phận sản xuất, một bộ phận tiếp thị, và một bộ phận tài chính. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị theo chức năng tổ chức các đơn vị chức năng, chuyên môn để quản trị toàn bộ doanh nghiệp. Mỗi bộ phận chuyên môn bao gồm các chuyên gia có chuyên môn sâu trong lĩnh vực mà họ được phân công. Bộ phận chuyên môn đó có quyền ra các mệnh lệnh liên quan đến chuyên môn và chức năng mà nó chịu trách nhiệm, ví dụ như các phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất.

Ưu điểm:

 • Hấp dẫn chuyên gia vào lãnh đạo, giúp giải quyết các vấn đề chuyên môn hiệu quả hơn, đồng thời giảm áp lực chuyên môn cho người quản trị chung.

Nhược điểm:

 • Vi phạm chế độ một thủ trưởng trong quản trị doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc đẩy trách nhiệm cho nhau trong quản trị doanh nghiệp.
 • Khả năng duy trì kỷ luật lao động kém chặt chẽ, do khó kiểm soát trách nhiệm cho từng cá nhân khi có những quyết định không hợp lý dẫn đến hậu quả bất lợi.
 • Gây ra sự chồng chéo và khó tách bạch thẩm quyền của các cán bộ quản lý chức năng.
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trực tuyến – chức năng
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trực tuyến – chức năng

Cơ cấu tổ chức ma trận:

Mô hình này hội tụ cả hai hoặc nhiều mô hình khác nhau để tạo ra một hệ thống linh hoạt và đa chiều. Mô hình tổ chức bộ máy quản trị ma trận thường được áp dụng trong các doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động đa ngành, và có nhiều mối quan hệ hiệp tác chiều sâu. Theo mô hình này, mỗi cá nhân trong tổ chức thường được liên kết với nhiều tuyến quản trị khác nhau, có mối quan hệ với nhiều bộ phận quản trị khác nhau trong doanh nghiệp. Với mô hình tổ chức quản trị ma trận, một cá nhân đồng thời thuộc tuyến quản trị theo chiều dọc và theo chiều ngang.

Ưu điểm:

 • Xác định rõ vị trí của từng cán bộ, nhân viên trong toàn bộ tổ chức và xác định quan hệ đa chiều giữa nhân viên.
 • Cho phép nhân viên tham gia vào nhiều chương trình và dự án khác nhau của doanh nghiệp, giúp tận dụng tối đa năng lực của mỗi thành viên.

Nhược điểm:

 • Dễ làm cho hệ thống quản lý bị rối loạn do nhiều nguyên nhân, bao gồm sự phân tán tập trung của công nhân viên khi tham gia nhiều chương trình, dự án.
 • Có sự cạnh tranh giành ảnh hưởng, khiến cho tuyến nào có sức ảnh hưởng lớn hơn sẽ thu hút sự tham gia tích cực của công nhân viên, trong khi tuyến khác có thể ít quan tâm hơn.
 • Có thể xảy ra mâu thuẫn giữa hai tuyến khi mệnh lệnh từ chúng trái ngược nhau, tạo ra tình trạng khó giải quyết cho công nhân viên.
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị ma trận
Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị ma trận

Xu hướng và thách thức trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Xu hướng và thách thức trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp hiện nay bao gồm 4 yếu tố sau:

 1. Xu hướng cải tiến quản lý: công nghệ và sự tiến bộ trong quản lý dẫn đến xu hướng tìm kiếm cách cải tiến cơ cấu tổ chức để tối ưu hóa năng suất và hiệu suất.
 2. Chuyển đổi kỹ thuật số: các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức của sự chuyển đổi kỹ thuật số, đòi hỏi mô hình tổ chức linh hoạt và có khả năng thích ứng.
 3. Tăng cường năng lực đối với biến động thị trường: các doanh nghiệp cần một cơ cấu tổ chức có khả năng đối phó với biến động thị trường và sự không chắc chắn.
 4. Thách thức liên quan đến nhân sự: quản lý nhân sự, giữ và phát triển tài năng là những thách thức ngày càng quan trọng trong cơ cấu tổ chức hiện đại.
Xu hướng và thách thức trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
Xu hướng và thách thức trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế cơ cấu tổ chức

Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế cơ cấu tổ chức bao gồm các yếu tố sau:

 • Mục tiêu của tổ chức: Cơ cấu tổ chức phải hỗ trợ tổ chức đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Kích thước của tổ chức: Tổ chức lớn thường có cơ cấu tổ chức phức tạp hơn tổ chức nhỏ.
 • Công nghệ: Sự phát triển của công nghệ cũng ảnh hưởng đến cách thức tổ chức hoạt động.
 • Môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh luôn thay đổi, vì vậy cơ cấu tổ chức cũng cần phải linh hoạt để thích ứng.

Một cơ cấu tổ chức hiệu quả là một cơ cấu tổ chức:

 • Rõ ràng: Mọi người đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.
 • Linh hoạt: Có thể thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
 • Đơn giản: Không quá phức tạp, gây khó khăn cho việc quản lý và phối hợp.
 • Hiệu quả: Giúp tổ chức đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất.
Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế cơ cấu tổ chức
Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế cơ cấu tổ chức

Giải pháp và phương pháp tối ưu hóa cơ cấu tổ chức

Để có thể tối ưu hoá cơ cấu tổ chức 1 cách tốt nhất dưới đây là 1 số giải pháp cụ thể:

 1. Quản lý thay đổi hiệu quả: sự hiểu biết và quản lý kỹ thuật thay đổi là quan trọng để đảm bảo cơ cấu tổ chức linh hoạt.
 2. Đàm phán và tương tác nhóm hiệu quả: xây dựng môi trường làm việc thú vị, động lực, và hỗ trợ tương tác nhóm có thể cải thiện hiệu suất tổ chức.
 3. Đầu tư trong phát triển nhân sự: chú trọng vào việc phát triển kỹ năng và năng lực của nhân viên để đảm bảo sự linh hoạt của cơ cấu tổ chức.
 4. Sử dụng công nghệ hiện đại: tận dụng ưu điểm của công nghệ để tối ưu hóa quá trình làm việc và tăng cường giao tiếp trong cơ cấu tổ chức.
Giải pháp tối ưu hóa cơ cấu tổ chức
Giải pháp tối ưu hóa cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sức mạnh và định hình sự thành công của doanh nghiệp trong một thế giới ngày càng phức tạp. Hiểu rõ về vai trò, loại hình, và cách quản lý cơ cấu tổ chức là chìa khóa để tối ưu hóa hiệu suất và bền vững trong kinh doanh. Thách thức không ngừng đặt ra trước doanh nghiệp, nhưng thông qua sự đổi mới và quản lý hiệu quả, cơ cấu tổ chức sẽ tiếp tục là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển và thịnh vượng.

5/5 (1 Review)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan