Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế 2024

Nội dung bài viết

Trong bài viết dưới đây, SBLAW xin giới thiệu 3 mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế và kiến trúc cho cá nhân và doanh nghiệp mới nhất 2024. Mẫu hợp đồng tư vấn này được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp dễ dàng thỏa thuận và ký kết hợp đồng tư vấn với các nhà cung cấp dịch vụ.

Cách viết mẫu hợp đồng tư vấn

Dưới đây, SBLAW sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách viết mẫu hợp đồng tư vấn chi tiết. Quý khách có thể tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------*

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ

 

Số: [Số hợp đồng]

Ngày ký: [Ngày ký hợp đồng]

Tại: [Địa điểm ký hợp đồng]

BÊN A: [Tên bên A]

 • Địa chỉ: [Địa chỉ bên A]
 • Điện thoại: [Số điện thoại bên A]
 • Email: [Email bên A]
 • Đại diện theo pháp luật: [Tên đại diện]
 • Chức vụ: [Chức vụ đại diện]

BÊN B: [Tên bên B]

 • Địa chỉ: [Địa chỉ bên B]
 • Điện thoại: [Số điện thoại bên B]
 • Email: [Email bên B]
 • Đại diện theo pháp luật: [Tên đại diện]
 • Chức vụ: [Chức vụ đại diện]

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

1.1 Bên B nhận tư vấn, thiết kế cho Bên A công trình: [Tên công trình]

1.2 Phạm vi tư vấn, thiết kế bao gồm:

 • Thiết kế kiến trúc
 • Thiết kế kết cấu
 • Thiết kế điện
 • Thiết kế nước
 • Thiết kế cảnh quan
[Liệt kê các hạng mục thiết kế khác (nếu có)]

1.3 Bên B cam kết hoàn thành thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian quy định trong hợp đồng.

Điều 2: Giá trị hợp đồng

2.1 Giá trị hợp đồng: [Số tiền] đồng (bằng chữ: [Viết số tiền bằng chữ])

2.2 Hình thức thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B [số phần trăm]% giá trị hợp đồng trước khi Bên B bắt đầu thực hiện hợp đồng.

Bên A thanh toán [số phần trăm]% giá trị hợp đồng khi Bên B hoàn thành [hạng mục thiết kế] và được Bên A nghiệm thu.

Bên A thanh toán số tiền còn lại sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ thiết kế và được Bên A nghiệm thu chung thức.

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

3.1 Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng: [Ngày tháng năm]

3.2 Thời gian hoàn thành hợp đồng: [Ngày tháng năm]

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

4.1 Trách nhiệm của Bên A:

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu cần thiết cho Bên B để thực hiện hợp đồng.

Thanh toán cho Bên B đúng thời hạn theo hợp đồng.

Hợp tác với Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

4.2 Trách nhiệm của Bên B:

Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các công việc tư vấn, thiết kế theo hợp đồng.

Bảo đảm chất lượng thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

Giữ bí mật các thông tin của Bên A.

Chịu trách nhiệm về những sai sót trong thiết kế do lỗi của Bên B.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

5.1 Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ thương lượng để giải quyết. Nếu không thương lượng được, hai bên sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6: Điều khoản chung

6.1 Hợp đồng này được lập thành [số bản] bản, có giá trị pháp lý như nhau.

6.2 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.

6.3 Hợp đồng có thể được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản thỏa thuận của hai bên.

6.4 Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến khi thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ của hai bên.

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP LUẬT

 

BÊN A                                                BÊN B

 

(Ký tên và đóng dấu)                                     (Ký tên và đóng dấu)

[Họ tên đại diện]                                         [Họ tên đại diện] [Chức vụ đại diện]                                         [Chức vụ đại diện]

 

Lưu ý:

Mẫu hợp đồng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên tham khảo ý kiến của các luật sư hoặc các chuyên viên pháp lý để được hướng dẫn tốt nhất.

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế
Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Tham khảo thêm >>> Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng

3 Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế, kiến trúc

Dưới đây là 3 mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế mà SBLAW đã sưu tầm được. Bạn có thể tham khảo thêm trước khi làm hợp đồng tư vấn thiết kế hoàn chỉnh:

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Link download file PDF >> Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế 1

Mẫu hợp đồng tư vấn kiến trúc

Link download file Word >> Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế 2 

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Link download file Word >> Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế 3

 

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan