Tài chính và ngân hàng

Nội dung bài viết

SBLAW là hãng luật có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn tài chính và ngân hàng với đội ngũ luật sư giỏi, am hiểu nghiệp vụ.

Luật sư của chúng tôi đã tư vấn cho nhiều định chế tài chính trong nước và quốc tế như Ngân hàng quân đội (MB), Ngân hàng công thương Trung Quốc (ICBC), các công ty tài chính, các quỹ đầu tư, Ngân hàng PG Bank.

Việc tư vấn của chúng tôi đã được các tạp chí về đánh giá tín nhiệm như IFLR1000 đánh giá rất cao và có lời khuyên cho các định chế tài chính trong việc sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính của SBLAW.

SBLAW tư vấn cho các định chế tài chính về các vấn đề liên quan tới hoạt động của các tổ chức tín dụng là ngân hàng và phi ngân hàng, tư vấn về việc xin giấy phép, các giao dịch tín dụng và vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam.

I. Một số các giao dịch mà SBLAW tư vấn bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý các sản phẩm ngân hàng và tín dụng
 • Tư vấn các giao dịch về cấu trúc vốn trong tổ chức tín dụng
 • Tư vấn về các giao dịch cho vay có đảm bảo
 • Tư vấn về các giao dịch thương mại trên chứng từ và điện tử
 • Tư vấn và soạn thảo các chính sách nội bộ, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân thủ trong các tổ chức tín dung ngân hàng và phi ngân hàng
 • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tài chính, thư tín dụng, tài liệu hỗ trợ tín dụng và thế chấp trong các giao dịch tín dụng
 • Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ, quyền chọn mua cổ phiếu trong công ty đại chúng
 • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn dự án công và cơ sở hạ tầng và dự án công tư
 • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn xây dựng và bất động sản, công trình thủy điện
 • Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn bao gồm bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán hóa trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

II. Giao dịch tài chính lớn mà luật sư SBLAW đã tham gia tư vấn:

– Tư vấn cho một Ngân hàng tại Việt Nam phát hành khoản vay lên tới 500,000USD. Dịch vụ tư vấn cung cấp bao gồm phân tích rủi ro dự án, tư vấn thế chấp, soản thảo hợp đồng vay nợ.

– Tư vấn cho một Ngân hàng tại Việt Nam phát hành bảo lãnh cho cam kết góp vốn có giá trị lên đến 1,000,000 USD. Dịch vụ tư vấn cung cấp bao gồm phân tích rủi ro dự án, tư vấn thế chấp, soản thảo hợp đồng bảo lãnh.

– Tư vấn cho một Ngân hàng nước ngoài phát hành khoản vay lên đến 4,000,000 USD. Dịch vụ tư vấn cung cấp bao gồm rà soát và hoàn thiện cơ cấu giao dịch cho vay, hợp đồng thế chấp và hợp đồng vay phù hợp với pháp luật Việt Nam;

– Tư vấn cho một công ty tại Việt Nam liên quan đến vấn đề tái cấu trúc Công ty tài chính sang Ngân hàng thương mại. Dịch vụ tư vấn bao gồm nghiên cứu tính khả thi cho các dự án, khung pháp lý của Việt nam, tiền lệ và ý kiến Chính phủ liên quan đến vấn đề này.

– Hỗ trợ một tổ chức phi chính phủ trong nghiên cứu về việc Nâng cao năng lực quản lý vốn cho Hiệp hội các Quỹ tín dụng nhân dân Việt nam (VAPCF) và hỗ trợ kĩ thuật đối với Quỹ tín dụng nhân dân (PCF);

– Hỗ trợ một ngân hàng nước ngoài trong việc nghiên cứu chính sách quản lý ngoại hối tại Việt nam, bao gồm khung pháp lý của Việt nam về ngoại hối cũng như chiến lược ngắn hạn và dài hạn của Chính phủ Việt Nam.

III. Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về vấn đề tài chính ngân hàng trên truyền hình Netviet, VTC10 – Kênh truyền hình quốc tế.

III. SBLAW sở hữu đội ngũ luật sư tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

 

tư vấn luật uy tín
SBLAW tư vấn luật uy tín trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

 

 

 

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan