Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 10/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt SBLAW

Chuyên đề: Hướng dẫn phương pháp tra cứu nhãn hiệu và sáng chế tại Việt Nam
Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Chuyên đề: Hướng dẫn phương pháp tra cứu nhãn hiệu và sáng chế tại Việt Nam

Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn