Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Hướng dẫn phương pháp tra cứu nhãn hiệu và sáng chế tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 10/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt SBLAW

Chuyên đề: Hướng dẫn phương pháp tra cứu nhãn hiệu và sáng chế tại Việt Nam
Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Chuyên đề: Hướng dẫn phương pháp tra cứu nhãn hiệu và sáng chế tại Việt Nam

Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan