Hướng dẫn phương pháp tra cứu nhãn hiệu và sáng chế tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 10/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt SBLAW

Chuyên đề: Hướng dẫn phương pháp tra cứu nhãn hiệu và sáng chế tại Việt Nam
Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Chuyên đề: Hướng dẫn phương pháp tra cứu nhãn hiệu và sáng chế tại Việt Nam

Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan