Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Hệ thống Madrid

Nội dung bài viết

1.Giới thiệu hệ thống Madrid.

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng hệ thống đăng ký nhãn hiệu Madrid để đăng ký nhãn hiệu của mình tại các quốc gia thành viên. Hệ thống này được xây dựng trên cơ sở Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid.

Cả hai văn bản này đều thiết lập một quy trình hành chính cho phép việc đăng ký thương hiệu ở nhiều quốc gia chỉ thông qua việc sử dụng một đơn đăng ký thương hiệu duy nhất. Tuy nhiên, giữa việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid vẫn có những điểm khác biệt, cụ thể như sau:

Tiêu chí khác biệt Nghị định thư Madrid Thỏa ước Madrid
Cơ sở đăng ký Dựa trên đơn đăng ký đã nộp tại nước xuất xứ Dựa trên đơn đăng ký đã nộp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp tại nước xuất xứ
Ngôn ngữ nộp đơn Anh, Pháp, Tây Ban Nha Pháp
Thời hạn xét nghiệm đơn tối thiểu 18 tháng 12 tháng
Thời hạn bảo hộ 10 năm và có thể gia hạn 20 năm và có thể gia hạn
Chuyển đổi đơn đăng ký quốc tế thành đơn quốc gia Đơn đăng ký chỉ định tại các quốc gia vẫn có hiệu lực và giữ nguyên ngày chỉ định trong trường hợp đơn đăng ký tại nước xuất xứ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ nếu việc chỉ định được thực hiện trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn tại nước xuất xứ Không quy định về việc chuyển đổi đơn
Mức độ phụ thuộc vào Giấy chứng nhận gốc tại nước xuất xứ Không đề cập đến vấn đề này Sẽ bị mất hiệu lực bảo hộ nếu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì.
Cách tính phí chỉ định Phí theo từng nước quy định, hoặc theo quy định chung Phí theo quy định chung
Số lượng quốc gia có thể lựa chọn chỉ định bảo hộ 81 56

Trên thực tế, do sự linh động của Nghị định thư trong một số điều khoản liên quan đến bảo hộ mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn hình thức đăng ký thông qua Nghị định thư khi có nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài.

2. Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu

Trường hợp, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp muốn đăng ký dưới hình thức này, SBLaw khuyến khích Quý Công ty thực hiện các bước sau:

Tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu: Việc làm này sẽ giúp Khách hàng tránh được rủi ro khi đơn đăng ký chỉ định bị từ chối do tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại từng nước.

3. Đăng ký nhãn hiệu

Dựa trên Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, SBLaw sẽ đại diện Khách hàng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lên Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế (WIPO).

– Chỉ định các nước Khách hàng muốn chỉ định, ví dụ : Mỹ, Nhật Bản và EU.

4. Ngôn ngữ sử dụng :

Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

5. Thời gian để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid.

-30 ngày để Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam chuyển đơn lên văn phòng Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế (WIPO)
-Trong vòng 18 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ lên văn phòng Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Tế, Quý công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các nước đã được chỉ định trong đơn (Trong trường hợp đơn đăng ký không có bất kỳ thiếu sót hoặc bị từ chối bảo hộ).

6. Tài liệu cần cung cấp

Nếu Khách hàng thực sự quan tâm và mong muốn được hỗ trợ thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại các nước theo Nghị định thư, Khách hàng tiến hành chuẩn bị và cung cấp cho SBLaw các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ tra cứu và đăng ký nhãn hiệu:

  • Mẫu nhãn hiệu (Quý khách hàng có thể gửi bằng file mềm).
  • Danh sách chính xác các nước Quý khách hàng muốn bảo hộ nhãn hiệu
  • Giấy Ủy quyền theo mẫu của SBLaw soạn thảo. Quý khách hàng ký, đóng dấu, công chứng, hợp pháp hóa (nếu cần) và chuyển lại cho SBLaw 02 bản.
  • Danh Mục sản phẩm/danh mục cần đăng ký.

Trên đây là bản giới thiệu việc đăng ký theo Nghị định Madrid của chúng tôi.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan