Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng

Nội dung bài viết

Hợp đồng tư vấn giám sát công trình là một văn bản pháp lý quan trọng ghi nhận thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng. Hợp đồng này nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn thi công của công trình, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Dưới đây, SBLAW giới thiệu quý khách mẫu hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng đầy đủ nhất.

Tham khảo thêm >>> Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng

Mẫu Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dưới đây SBLAW xin hướng dẫn bạn cách viết 1 hợp đồng tư vấn giám sát thi công cơ bản nhất. Mời quý khách tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

------

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

 

Số: [Số hợp đồng]

Ngày ký: [Ngày ký hợp đồng]

Tại: [Địa điểm ký hợp đồng]

BÊN A: [Tên bên A]

Địa chỉ: [Địa chỉ bên A]

Điện thoại: [Số điện thoại bên A]

Email: [Email bên A]

Đại diện theo pháp luật: [Tên đại diện]

Chức vụ: [Chức vụ đại diện]

BÊN B: [Tên bên B]

Địa chỉ: [Địa chỉ bên B]

Điện thoại: [Số điện thoại bên B]

Email: [Email bên B]

Đại diện theo pháp luật: [Tên đại diện]

Chức vụ: [Chức vụ đại diện]

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

1.1 Bên B nhận tư vấn, giám sát thi công cho Bên A công trình: [Tên công trình]

1.2 Phạm vi tư vấn, giám sát bao gồm:

Giám sát thi công về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công.

Giám sát thi công về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Giám sát thi công về việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng.

[Liệt kê các hạng mục giám sát khác (nếu có)].

1.3 Bên B cam kết thực hiện giám sát thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật và thời gian quy định trong hợp đồng.

Điều 2: Giá trị hợp đồng

2.1 Giá trị hợp đồng: [Số tiền] đồng (bằng chữ: [Viết số tiền bằng chữ])

2.2 Hình thức thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B [số phần trăm]% giá trị hợp đồng trước khi Bên B bắt đầu thực hiện hợp đồng.

Bên A thanh toán [số phần trăm]% giá trị hợp đồng khi Bên B hoàn thành [hạng mục giám sát] và được Bên A nghiệm thu.

Bên A thanh toán số tiền còn lại sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ giám sát thi công và được Bên A nghiệm thu chung thức.

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

3.1 Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng: [Ngày tháng năm]

3.2 Thời gian hoàn thành hợp đồng: [Ngày tháng năm]

Điều 4: rách nhiệm của các bên

4.1 Trách nhiệm của Bên A:

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu cần thiết cho Bên B để thực hiện hợp đồng.

Thanh toán cho Bên B đúng thời hạn theo hợp đồng.

Hợp tác với Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

4.2 Trách nhiệm của Bên B:

Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các công việc tư vấn, giám sát thi công theo hợp đồng.

Lập và trình Bên A các báo cáo giám sát thi công theo đúng quy định.

Phát hiện và báo cáo kịp thời cho Bên A các vi phạm trong thi công.

Chịu trách nhiệm về những sai sót trong giám sát thi công do lỗi của Bên B.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

5.1 Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ thương lượng để giải quyết. Nếu không thương lượng được, hai bên sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6: Điều khoản chung

6.1 Hợp đồng này được lập thành [số bản] bản, có giá trị pháp lý như nhau.

6.2 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.

6.3 Hợp đồng có thể được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản thỏa thuận của hai bên.

6.4 Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến khi thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ của hai bên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP LUẬT

 

BÊN A                                                **BÊN B

Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng
Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng

Link download mẫu hợp đồng tư vấn giám sát công trình đầy đủ

Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng đầy đủ mà SBLAW sưu tầm được. Quý khách có thể download về để tham khảo thêm:

Link download file PDF >> Hợp đồng tư vấn giám sát công trình

Hợp đồng tư vấn giám sát công trình xây dựng vô cùng quan trọng. Việc xây dựng một mẫu hợp đồng tư vấn giám sát công trình chuẩn mực là vô cùng cần thiết. Mẫu hợp đồng này sẽ giúp các bên dễ dàng thỏa thuận, ký kết và thực hiện hợp đồng một cách hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa những rủi ro pháp lý có thể xảy ra. Quý khách lưu ý nên lựa chọn luật sư tư vấn và hỗ trợ khi cần thiết.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan