Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch (MSMV)

Nội dung bài viết

Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;

Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu

Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR) theo mẫu quy định

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan