Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?

Nội dung bài viết

Nhãn hiệu là một tài sản vô hình có giá trị to lớn đối với doanh nghiệp. Việc đăng ký nhãn hiệu giúp bảo vệ quyền sở hữu và tạo dựng thương hiệu uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một vấn đề cần được quan tâm để đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là bao lâu?

Mọi tài liệu pháp lý, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đều có hiệu lực trong một thời hạn cụ thể và phạm vi định sẵn. Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, khi nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định trong khoảng thời gian 18 đến 24 tháng. Nếu đạt được sự chấp thuận, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu sẽ phải thanh toán phí cấp văn bằng để nhận được văn bằng bảo hộ.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn và sẽ có giá trị trên toàn lãnh thổ của Việt Nam. Lưu ý rằng bạn có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn cũng kéo dài 10 năm. Tuy giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có vẻ là một công cụ pháp lý để bảo vệ chủ sở hữu trong trường hợp tranh chấp, nhưng theo Luật Sở hữu Trí tuệ hiện hành, trong vòng 05 năm liên tục, nếu không có dấu hiệu rõ ràng về việc sử dụng nhãn hiệu, có thể xảy ra yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Tuy nhiên, trong trường hợp nhãn hiệu được sử dụng ít nhất một lần trong vòng 03 tháng trước khi có yêu cầu chấm dứt hiệu lực, thì giấy chứng nhận vẫn sẽ được bảo tồn.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2022, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, hiệu lực của giấy chứng nhận có thể chấm dứt trong một số trường hợp sau đây:

 1. Chủ sở hữu không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực

 • Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có trách nhiệm nộp lệ phí gia hạn hiệu lực trước thời hạn 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực.
 • Nếu chủ sở hữu không nộp lệ phí trong thời hạn quy định, hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ tự động chấm dứt kể từ ngày hết hạn hiệu lực.
 1. Chủ sở hữu tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu

 • Chủ sở hữu có quyền tự nguyện tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu của mình.
 • Việc từ bỏ phải được thực hiện bằng văn bản và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Sau khi nhận được tuyên bố từ bỏ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 1. Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trong các trường hợp sau:

 • Nhãn hiệu vi phạm các quy định về nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Nhãn hiệu gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
 1. Lời phán quyết của tòa án

Tòa án có thể ra phán quyết chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong các trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu nhãn hiệu.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan