Giấy tờ cần thiết lập công ty Nhật Bản tại Việt Nam.

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là công ty Nhật Bản, muốn lập công ty phân phối hàng hoá và làm dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng hàng hoá thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Luật sư SBLAW trả lời: Để lâp công ty nêu trên, doanh nghiệp cần cung cấp mã HS mà doanh nghiệp muốn phân phối tại Viêt Nam.

Đối với dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thì nhà đầu tư sẽ không cần điền mã HS.

Giấy tờ nhà đầu tư cần cung cấp bao gồm:

- Danh sách mã HS các mặt hàng nhà đầu tư dự kiến nhập khẩu, phân phối.

- Giấy chứng nhận thành lập công ty bên Nhật (hoặc tương đương): 02 bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự;

- Điều lệ công ty bên Nhật hoặc tương đương: 02 bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự.

- Báo cáo tài chính của công ty bên Nhật đã được kiểm toán cho 02 năm gần nhất: 02 bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự.

- Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân của Người đại diện quản lý phần vốn góp trong công ty tại VN: 02 bản sao công chứng (và hợp pháp hóa lãnh sự nếu được công chứng ở nước ngoài);

- Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân của Người đại diện theo pháp luật của công ty tại VN: 02 bản sao công chứng (và hợp pháp hóa lãnh sự nếu được công chứng ở nước ngoài);

- Xác nhận số dư tài khoản của công ty bên Nhật: 02 bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự.

- 02 Bản sao công chứng Hợp đồng thuê văn phòng để làm trụ sở công ty tại VN

- 02 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Bên cho thuê văn phòng

- 02 Bản sao công chứng Sổ đỏ/Giấy chứng nhận sở hữu tài sản trên đất

- 02 Bản sao công chứng à

- 02 Bản sao Biên bản hoàn công

- 02 Bản sao công chứng Giấy tờ xác nhận đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan