Ngày 26 tháng 11 năm 2020, tại văn phòng Hà Nội, Luật sư Trần Trung Kiên từ SBLAW có phần đào tạo về tranh chấp lao động với các chuyên viên pháp lý của SBLAW.

Sau đây là nội dung của buổi đào tạo: 

 

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn