Thủ tục đổi tên doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Trong trường hợp doanh nghiệp sau khi đã được thành lập, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp mong muốn được thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Doanh nghiệpcó nhu cầu làm thay đổi tên công tythì phải tiến hành thay đổi luôn con dấu pháp nhân, tiến hành thủ tục thay đổi mẫu dấu và con dấu tại cơ quan Công an. Thời gian thực hiện thủ tục này là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận ĐKDN mới.

1. Về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Chủ doanh nghiệpphải nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở kế hoạch và đầu tư.
  • Sau 09 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấpGiấy chứng nhận ĐKDN mới.

2. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

  • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN và con dấu mới.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn để hoàn tất các thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanhlà 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan chức năng.

3. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ để S&B Law thực hiện các công việc tại mục 2 trên sẽ được trao đổi khi doanh nghiệp ký hợp đồng với S&B Law.

4. Yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu

Doanh nghiệpcung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu để chúng tôi soạn thảo bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và tiến hành các thủ tục cần thiết, như sau:

  • 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKDN;
  • Tên doanh nghiệp mới.

- See more at: https://vi.sblaw.vn/chuyen-muc/doi-ten-doanh-nghiep#sthash.Fc8rq1d1.dpuf

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan