Dịch vụ pháp lý đăng ký mã số mã vạch cho doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Trong trường hợp Quý công ty có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, S&B Law sẵn sàng cung cấp dịch vụ nêu trên:

I. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA S&B LAW:

1. Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm của Quý Công ty;

2. Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch;

3. Thay mặt Quý Công ty nhận mã số, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch và bàn giao cho Quý Công ty.

Theo quy định hiện hành, thời hạn để Quý Công ty được cấp mã số là 03-05 ngày kể từ ngày đăng ký, và Quý Công ty có thể sử dụng để in trên bao bì sản phẩm. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch sẽ được gửi tới Quý Công ty trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

II. YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU:

Trong trường hợp Quý Công ty quan tâm và có nhu cầu được hỗ trợ dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, Quý Công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho S&B Law các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ xin cấp phép:

1. Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch: 02 bản gốc (mẫu do S&B Law cung cấp);

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty: 02 bản sao có chứng thực;

3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm: 02 bản gốc (mẫu do S&B Law cung cấp);

4. Giấy Ủy quyền: 02 bản gốc (mẫu do S&B Law cung cấp).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan