Có phải đóng bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Huỳnh. Qúy công ty cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì có phải đóng bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Yêu cầu đóng bảo hiểm y tế dành cho lao động nước ngoài được quy định từ Luật bảo hiểm y tế năm 2008. Khoản 2, Điều 1, Luật bảo hiểm y tế quy định: “Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế”.

Sau đó, tại điểm a, Khoản 1, Điều 1, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 nêu rõ: Đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế bao gồm “Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp…”. Tiếp đó, theo công văn số 3686/BHXH-BT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài là “mức tiền lương tiền công ghi trên hợp đồng lao động”.

Bạn lưu ý, các văn bản nêu trên cho đến thời điểm này đều đã hết hiệu lực. Các văn bản hiện tại về bảo hiểm y tế không chỉ đích danh đối tượng lao động là người nước ngoài phải đóng bảo hiểm y tế như thế nào. Tuy nhiên, cái gốc ban đầu, đối tượng đóng bảo hiểm y tế bao gồm người lao động nước ngoài thì vẫn còn nguyên hiệu lực.

>> Xem thêm: Bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan