Có mở được trung tâm dạy thêm khi không trong ngành sư phạm?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn mở trung tâm dạy thêm, nhưng tôi không là dân sư phạm. Nếu tôi có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở + bằng đại học kỹ sư thì tôi có thể mở trung tâm dạy thêm được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Các trung tâm dạy thêm tư thục thực hiện hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động. Do vậy, bạn có thể thành lập công ty có ngành, nghề kinh doanh “Giáo dục và đào tạo” sau đó thành lập Trung tâm dạy thêm theo quyết định của công ty. Trung tâm dạy thêm được cấp phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện về Giám đốc, giáo viên, cơ sở vật chất.

Nếu bạn không có đủ điều kiện trở thành Giám đốc trung tâm thì vẫn được quyền mở công ty để thành lập trung tâm dạy thêm và thuê người khác làm Giám đốc theo hợp đồng lao động.

Điều 11 Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT quy định: Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm như sau:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.

2.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở”.

Theo quy định trên nếu bạn mở trung tâm dạy thêm thuộc chương trình trung học phổ thông thì bạn đến UBND tỉnh để xin cấp giấy phép; hoặc mở trung tâm thuộc chương trình trung học cơ sở thì đến UBND huyện để xin cấp giấy phép.

Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy them, học thêm được quy định tại Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại điều 8 quy định này.

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

2.Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 quy định này;

b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này;

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan