Chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện

Nội dung bài viết

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 957/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện.

Theo quy định pháp luật, cơ quan thuế không có căn cứ cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp Văn phòng đại diện thanh lý tài sản.

Trường hợp không thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh thì văn phòng đại diện thanh lý tài sản phải sử dụng chứng từ và phải đáp ứng các điều kiện sau quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  1. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  2. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng”.

Tham khảo >> Dịch vụ tư vấn thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan