CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Nội dung bài viết

Cho tôi hỏi là cha và mẹ tôi đã mất thì chúng tôi cần làm gì để phân chia di sản cho các anh chị em trong gia đình?

CHIA DI SẢN THỪA KẾ
CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Trả lời:

Về mặt trình tự thủ tục, có thể hình dung quy trình phân chia di sản như sau:

- Những người thừa kế phải thực hiện thông báo về việc mở thừa kế hoặc công bố di chúc (nếu có di chúc).

- Lập văn bản thỏa thuận của những người thừa kế về việc phân chia di sản. Trường hợp di sản thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực.

- Đối với trường hợp công chứng hoặc chứng thực:

+ Trường hợp thừa kế theo pháp luật: (1) lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản; (2) lập văn bản khai nhận di sản nếu chỉ có người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó.

+ Trường hợp thừa kế theo di chúc: lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản nếu di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người (về mặt thực tế, thông thường di chúc nêu rõ người được hưởng di sản mà không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thừa kế).

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Mang thai hộ

Mang thai hộ

Câu hỏi: Tôi và chồng đã kết hôn với nhau được 7 năm, do tôi mắc bệnh không thể sinh con nên vợ chồng chúng

Xem chi tiết