Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

Nội dung bài viết

Khi doanh nghiệp tư nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị do mất, cháy, thất lạc, có thể liên hệ với cơ quan chức năng để xin cấp lại, SB Law giới thiệu thủ tục như sau:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trường hợp bị mất; giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại đối với trường hợp bị rách, nát,cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác tới phòng ĐKKD.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2005;

2. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

3. Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ của SB Law:

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc xin cấp phép lại.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan