Các loại mã số, mã vạch tiêu chuẩn quốc tế?

Nội dung bài viết

- Mã EAN-13, gồm 13 chữ số và Mã EAN-8 (rút gọn), gồm 8 chữ số: ứng dụng trên các sản phẩm bán lẻ.

- Mã thùng EAN (DUN-14), gồm 14 chữ số: ứng dụng trong việc phân phối, vận chuyển, lưu kho.

- Mã địa điểm GLN, mã số container vận chuyển SSCC: ứng đụng cho nghiệp vụ giao vận…

(sblaw.vn theo TCVN-net)

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan