1. Tên miền là gì?

Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”.

2. Có bao nhiêu loại tên miền?

Tên miền bao gồm:
  1. Tên miền cấp cao nhất, gồm:

a) Tên miền chung cấp cao nhất bao gồm các tên miền sau .com; .net; .edu; .org; .int; .biz; .info; .name; .pro; .aero; .museum; .coop và các tên miền chung cấp cao nhất khác theo quy định của các tổ chức quốc tế có thẩm quyền về tài nguyên internet;

b) Tên miền quốc gia cấp cao nhất bao gồm tên miền được quy định theo chuẩn quốc tế về mã quốc gia (ISO3166). Theo chuẩn ISO3166 thì tên miền quốc gia cấp cao nhất của Việt Nam là  tên miền .vn;

  1. Tên miền cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 là các tên miền theo trật tự nằm dưới tên miền cấp cao nhất. Tên miền tối thiểu phải có hai cấp: cấp 2 và cấp cao nhất;
  2. Tên miền quốc tế là tên miền nằm dưới tên miền chung cấp cao nhất và tên miền quốc gia cấp cao nhất ngoài tên miền quốc gia Việt Nam (.vn).

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn