Chuyên mục: Tin tức SBLaw

Luật sư Nguyễn Thanh Hà tham gia nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tại Học Viên tư pháp

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã tham gia nghiệm thu đề tài n...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664