Xử lý kỷ luật lao động đối với trường hợp mượn giấy tờ của người khác để xin việc

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có 1 nhân viên sinh năm 1974, do quá tuổi để vào làm ở công ty, nên nhân viên này đã mượn hồ sơ của 1 người khác sinh năm 1980 để được nhận vào công ty làm việc. Đến nay đã được 3 tháng thì bị công ty phát hiện. Cho mình hỏi: trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc mượn hồ sơ của người khác để đi xin việc là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện việc này tuỳ mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này, nhân viên của công ty bạn do quá tuổi vào làm nên đã mượn hồ sơ của người khác để xin việc nên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

– Thứ nhất: Xử phạt đối với hành vi mượn chứng minh thư nhân dân của người khác để đi xin việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

“2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân;

c) Thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng minh nhân dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật”.

Như vậy, khi mượn hồ sơ của người khác (trong đó có chứng minh thư nhân dân) thì cả người mượn và người cho mượn đều bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định trên.

Căn cứ theo Điều 118 Bộ luật lao động 2012, kỷ luật lao động là những quy định về tuân thủ thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Kỷ luật lao động bao gồm các nội dung quy định về hành vi của người lao động trong các lĩnh vực có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ lao động: số lượng, chất lượng công việc cần đạt được, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn trật tự tại nơi làm việc, an toàn lao động và vệ sinh lao động, bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của tổ chức, các hành vi vi phạm pháp luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn có 1 nhân viên sinh năm 1974, do quá tuổi để vào làm ở công ty, nên nhân viên này đã mượn hồ sơ của 1 người khác sinh năm 1980 để được nhận vào công ty làm việc. Đến nay đã được 3 tháng thì bị công ty phát hiện, trường hợp của nhân viên này vi phạm quy định về luật lao động, trong trường hợp này, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, mà công ty bạn có thể áp dụng một trong các biện pháp xử lý kỷ luật sau:

– Khiển trách.

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

– Cách chức.

– Sa thải.

Việc xử lý kỷ luật lao động phải bảo đảm tuân theo các nguyên tắc của quy định về xử lý kỷ luật lao động và trình tự xử lý kỷ luật lao động quy định tại Bộ luật lao động 2012 và Nghị định 05/2015/NĐ-CP và các quy chế trong nội quy lao động/thỏa ước lao động đã được thông qua. Cụ thể trong trường hợp này thực hiện như sau:

Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định của Bộ luật Lao động.

Nội dung trong cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký các thành phần tham gia, trường hợp không ký thì phải nêu rõ lý do trong văn bản.

Ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định và gửi quyết định xử lý kỷ luật đến các thành phần tham dự phiên hop xử lý kỷ luật lao động.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan