Xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và ngoài giờ chính khóa

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, chúng tôi công ty Việt Nam kinh doanh lĩnh vực giáo dục và muốn mở một trung tâm dạy kỹ năng sống nên cần được cấp phép đối với lĩnh vực ngành nghề này. Nhờ luật sư tư vấn về mặt hồ sơ và thực hiện thủ tục để chúng tôi được hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Ý KIẾN SƠ BỘ

Chúng tôi hiểu rằng, hiện Khách hàng là doanh nghiệp 100% vốn trong nước, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312894874 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 15/08/2014. Hiện nay, khách hàng có nhu cầu mở lớp dạy những loại hình nghệ thuật biểu diễn như âm nhạc, nhảy, nhạc cụ… tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đánh giá sơ bộ, chúng tôi nhận thấy rằng Khách hàng hiện nay chưa thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo tương ứng với loại hình giáo dục mà Khách hàng đang dự định tiến hành.

Như vậy, để thực hiện hoạt động giáo dục như nêu trên, Khách hàng cần tiến hành các bước sau:

 • Bước 1: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
 • Bước 2: Xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.

1.1 Điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa:

Căn cứ quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT, điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa bao gồm:

1.1.1 Về cơ sở vật chất:

 • Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định;
 • Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học

1.1.2 Về giáo viên, huấn luyện viên:

 • Có đủ điều kiện về sức khoẻ;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

1.1.3 Về giáo trình, tài liệu:

 • Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt.
 • Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định chấp thuận;
 • Đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật

1.2 Hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của pháp luật

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT, hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động Giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
 • Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA SBLAW

2.1 Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết liên quan đến thủ tục (1) Bổ sung ngành nghề kinh doanh và (2) xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo hồ sơ;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng và cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

2.2 Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình cấp phép;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có);
 • Nhận và bàn giao kết quả thực hiện cho Khách hàng.

2.3 Lộ trình thực hiện các công việc trên có thể được mô tả chi tiết như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Thời gian soạn hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

Nộp hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình cấp phép:

 • Điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
 • Xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa: Trong vòng 25 - 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. (Luật quy định là 15 ngày làm việc nha anh)

Tham khảo thêm >> Dịch vụ tư vấn giáo dục SBLAW

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan