Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi

Công ty của tôi cần tạm ngừng hoạt động kinh doanh vì một số lý do, dự định sẽ tạm ngừng kinh doanh trước tháng 8/2024. Tôi muốn được tư vấn về trình tự và hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh. Trong thời gian này, chúng tôi có cần phải nộp thuế và kê khai thuế không?

Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Luật sư tư vấn:

  1. Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong tình trạng thực hiện tạm ngừng kinh doanh. (khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)
  1. Công ty muốn tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. (khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP) Theo nhu cầu của công ty, bạn muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty trước tháng 8/2024, vậy công ty bạn phải nộp hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất là vào ngày 27/7/2024. Lưu ý:- Trường hợp công ty có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.- Công ty có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  1. Hồ sơ

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp theo Mẫu phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

  1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Công ty nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở. Bước 2: Nhận Giấy biên nhận và đợi Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Đợi cấp giấy xác nhận về việc công ty tạm ngừng kinh doanh, đồng thời Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

  1. Nghĩa vụ nộp thuế môn bài

Theo quy định pháp luật, đối với khoản thuế môn bài, công ty sẽ không phải nộp lệ phí môn bài nếu đáp ứng 02 điều kiện sau:

  • Có văn bản xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong năm dương lịch (từ 01/01 - 31/12) gửi cơ quan thuế/cơ quan đăng ký kinh doanh trước ngày 30/01 của năm xin tạm ngừng kinh doanh;
  • Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng kinh doanh. Nếu không đảm bảo điều kiện nêu trên thì phải nộp lệ phí môn bài cả năm. (điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP) Như vậy, việc tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài hay không phụ thuộc vào thời điểm đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
  1. Nghĩa vụ kê khai thuế

Theo quy định pháp luật, công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trường hợp công ty tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm. (khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Tham khảo thêm >> Luật sư doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan