Xác định thu nhập chịu thuế từ hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng

Nội dung bài viết

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 764/TCT-DNNCN về xác định thu nhập chịu thuế từ hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng

Xác định thu nhập chịu thuế từ hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng
Xác định thu nhập chịu thuế từ hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng

Trường hợp cá nhân là người nước ngoài không cư trú, phát sinh thu nhập ký hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng, quảng bá sản phẩm với Công ty Việt Nam thì:

- Nếu thu nhập của cá nhân người nước ngoài đó được xác định là thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì thu nhập của cá nhân người nước ngoài đó là thu nhập từ kinh doanh;

- Nếu thu nhập của cá nhân người nước ngoài đó được xác định là khoản tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới thì thu nhập của cá nhân người nước ngoài là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công;

- Trường hợp có sự khác nhau giữa các quy định tại Hiệp định và các quy định tại luật thuế trong nước thì sẽ áp dụng theo các quy định của Hiệp định.

Đọc thêm>>Chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan