www.nguyenthanhha.info

Đây là một website cá nhận của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW, luật sư Hà là một chuyên gia pháp lý, luật sư và một diễn giả thường xuyên trên các phương tiện thong tin đại chúng.

Qua website, luật sư Hà cung cấp các bài báo và các video tư vấn luật trên truyền hình. Đây là một nguồn thong tin pháp lý hữu ích cho người dùng. Website được thiết kế hiện đại, trực quan và bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn