www.Luatsu-vn.com

www.Luatsu-vn.com là một website cung cấp các thông tin về pháp luật kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của SB Law. Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của các luật sư, chuyên gia pháp lý trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trong việc kinh doanh, SB Law đã chủ động xây dựng một website như là một công cụ truyền thông hiệu quả, là cầu nối giữa các doanh nghiệp và các luật sư của SB Law trong việc tư vấn pháp luật kinh doanh.

Một trong những điểm mạnh của website trong thời đại web 2.0 đó là những doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn pháp luật, khi truy cập vào website có thể dễ dàng tiếp cận được với các luật sư trên môi trường mạng Internet, đúng như tên gọi của website. Việc xây dựng website này thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo SB Law, đã nhận thức được xu thế và sức mạnh của truyền thông Internet, đưa một dịch vụ đặc thù về luật đến với người dùng một cách trực quan và nhanh nhất.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn