Tư vấn thành lập công ty 100% vốn trong nước và chuyển nhượng vốn góp nhà đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW tư vấn về thủ tục thành lập công ty 100% vốn trong nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển nhượng vốn góp nhà đầu tư nước ngoài?

Luật sư trả lời: Chúng tôi đề cập đến nội dung trao đổi của Quý Khách hàng theo đó, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tư vấn về việc thành lập công ty 100% vốn trong nước và chuyển nhượng vốn góp nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là “Bên nhận chuyển nhượng”).

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về việc thành lập Công ty và chuyển nhượng vốn góp cho Nhà đầu tư nước ngoàiđể Quý Khách hàng xem xét.

1. Ý kiến tư vấn

Trên cơ sở thông tin do Khách hàng cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, mong muốn của Quý Khách hàng là thành lập một công ty 100% vốn trong nước hoạt động chính và chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất phần mềm và cung cấp giải pháp công nghệ thông tin.

Sau khi thành lập, Quý Khách hàng có thể xem xét chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp trong Công ty mới thành lập cho Nhà đầu tư nước ngoài.

Để thực hiện được các công việc nêu trên, Quý Khách hàng cần hoàn tất các thủ tục hành chính sau đây:

- Bước 1: Đăng ký kinh doanh thành lập công ty 100% vốn đầu tư trong nước.

- Bước 2: Xin chấp thuận cho phép chuyển nhượng chuyển toàn bộ hoặc một phần vốn góp của Công ty trong nước cho Nhà đầu tư nước ngoài.

Phụ thuộc vào quốc tịch của Nhà đầu tư nước ngoài có thuộc hay không thuộc quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), việc chấp thuận chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty nêu trên có thể phải xin ý kiến phê duyệt của các Bộ, ngành liên quan.

- Bước 3: Sau khi nhận được công văn chấp thuận việc chuyển nhượng, Quý Khách hàng sẽ phải hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận Nhà đầu tư nước ngoài là thành viên góp vốn/cổ đông mới của Công ty mới thành lập nêu trên.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc tư vấn chuyển nhượng 100% vốn góp của Khách hàng bao gồm:

2.1.Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

- Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

- Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh;

- Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

- Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

- Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

2. 2. Thủ tục cấp phép:

- Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

- Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

- Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và

- Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công văn chấp thuận chuyển nhượng vốn góp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhsửa đổi.

3. Thủ tục sau cấp phép:

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi, Quý Khách hàng sẽ phải thực hiện một số thủ tục sau cấpphép.

4. Dịch vụ hỗ trợ sau cấp phép của chúng tôi bao gồm:

- Đăng ký làm dấu cho Công ty;

- Công bố việc thành lập Công ty mới trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanhnghiệp và việc sửa đổi đăng ký kinh doanh (áp dụng cho bước 3).

Lộ trình thực hiện kế hoạch các hạng mục tư vấn trên như sau:

a,Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng để tiến hành thực hiện làm thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký.Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 03 ngày làm việc.

b. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng ký mẫu dấu và tiến hành công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

d. Sau khi hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp trong Công ty mới thành lập cho Nhà đầu tư nước ngoài. Thời hạn để chúng tôi hoàn tất hồ sơ xin cấp phép chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nước ngoài là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin cần thiết về Nhà đầu tư nước ngoài dự định nhận chuyển nhượng và Công ty chuyển nhượng.

Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu đã ký, SB Law sẽ tiến hành việc nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin chấp thuận về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp trong Công ty mới thành lập cho Nhà đầu tư nước ngoài. Thời hạn xin cấp phép sẽ kéo dài từ 1 đến 2 tháng, phụ thuộc vào quốc tịch của Nhà đầu tư nước ngoài có thuộc quốc gia thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO hay không.

d. Trong thời hạn 07 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được công văn chấp thuận chuyển nhượng vốn cho Nhà đầu tư nước ngoài và nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi sẽ hoàn tất việc thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận Nhà đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông của Công ty mới thành lập.

Mời các bạn xem thêm về thủ tục lập công ty liên doanh.

Thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan