Thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam.

Nội dung bài viết

SBLAW giới thiệu về thủ tục thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam để nhà đầu tư và Quý khách hàng hiểu và thực hiện.

1.Công ty liên doanh là gì?

Công ty liên doanh là mộ hình kinh doanh liên kết giữa nhà đầu tư nước ngoài và đối tác Việt Nam nhằm kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Theo luật đầu tư và luật doanh nghiệp hiện nay, công ty liên doanh có thể tổ chức theo mô hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Việc thành lập công ty liên doanh sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài khai thác tốt nhất thế mạnh của nhau.

2. Dịch vụ tư vấn lập công ty liên doanh của luật sư SBLAW.

SBLAW đã và đang tư vấn cho nhiều doanh nghiệp tiến hành hoạt động liên doanh tại Việt Nam, vì vậy, chúng tôi có thể hỗ trợ nhà đầu tư một cách tốt nhất.

Các công việc của luật sư SBLAW bao gồm:

2.1. Tư vấn trước thành lập

+ Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với công ty liên doanh;

+ Tư vấn về lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;

+ Tư vấn về cơ cầu vốn đầu tư và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

+ Tư vấn về thuế khi triển khai dự án;

+ Tư vấn về ưu đãi đầu tư khi thực hiện dự án;

+ Tư vấn về hoạt động xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;

+ Cử luật sư tham gia đàm phán với đối tác trong việc soạn thảo hợp đồng liên doanh.

+ Soạn thảo và hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị cấp phép đầu tư, Soạn thảo danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

tư vấn lập công ty liên doanh tại Việt Nam
Luật sư SBLAW hỗ trợ nhà đầu tư lập công ty liên doanh tại Bình Dương

2.2. Giai đoạn nộp hồ sơ

SBLAW thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan chức năng để đăng ký hoặc thẩm tra dự án đầu tư theo yêu cầu.

+ Đại diện nhà đầu tư nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+ Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;

+ Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty

+ Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế.

+ Tiến hành bố cáo thành lập doanh nghiệp

3. Tư vấn trong quá trình triển khai dự án:

+ SBLAW sẽ cung cấp gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

4. Chi phí tư vấn và thành lập công ty liên doanh.

Chi phí sẽ phụ thuộc và từng ngành nghề đăng ký kinh doanh, số vốn và địa bàn đầu tư, chi phí tối thiếu để thành lập một dự án là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Mời Quý vị xem thêm thủ tục lập công ty liên doanh trong lĩnh vực vận tải.

https://vi.sblaw.vn/thanh-lap-cong-ty-lien-doanh-kinh-doanh-van-tai-hang-khong/

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan