Tư vấn về việc ký thỏa thuận không sinh con trong thời gian 2 năm

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực logistic, có nhiều vấn đề về luật lao động cần hỏi.

Câu hỏi của chúng tôi hôm nay như sau:

Doanh nghiệp chúng tôi đang có trường hợp lao động nữ khi mới vào làm việc lại chuẩn bị sinh con.

Vậy chúng tôi định cho ký cam kết về việc không sinh con trong thời gian 2 năm, nếu người lao động vi phạm sẽ phải tự viết đơn xin nghỉ thì có vi phạm pháp luật lao động không?

Luật sư trả lời: Về vấn đề này, luật sư lao động của chúng tôi trả lời như sau:

Nếu doanh nghiệp cho ký bản cam kết này thì không coi là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, nếu sau này người lao động mang thai mà họ không tự nguyện xin nghỉ thì doanh nghiệp cũng không thể cho họ nghỉ việc được, ví dụ sa thải họ lại càng không.

Bộ Luật lao động Viêt Nam đã quy định rất rõ răng:

Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do mang thai và sinh con.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan