Tư vấn về việc báo trước cho người lao động nghỉ việc

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Dung, tôi dang làm việc ở công ty X. Qúy công ty giải đáp giúp tôi thắc mắc sau:

Điều 36 BLLĐ 2012 quy định Hợp đồng lao động sẽ chấm dứt khi công ty giải thể. Ngày chấm dứt sẽ là ngày Giải thể. Điều 47 BLLĐ 2012 quy định khi chấm dứt Hợp đồng lao động có thời hạn, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất là 15 ngày. Theo điều 37, khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động thì phải báo trước 45 ngày. Trường hợp bên mình là trường hợp chấm dứt do giải thể chứ không phải là Đơn phương chấm dứt lao động nên bên mình không thuộc đối tượng của điều 37, có đúng không?

Theo mình hiểu, dù điều 47 chỉ ghi là chấm dứt Hợp đồng lao động “có thời hạn”, nhưng kể cả với những người mà công ty đang ký HĐ không thời hạn cũng chỉ cần báo trước 15 ngày đúng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong trường hợp của bên bạn, công ty giải thể - trường hợp hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt theo quy định tại Khoản 7, Điều 36 Bộ luật lao động. Đây không phải là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động. Khoản 1 Điều 47 Bộ luật lao động chỉ áp dụng cho trường hợp hết thời hạn hợp đồng có xác định thời hạn. Do đó, Khoản 1 Điều 47 không áp dụng cho trường hợp này.

Thực tế thì Bộ luật lao động không quy định cụ thể về thời gian báo trước cho người lao động khi công ty giải thể. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty đã phải thông báo về việc giải thể cho các đối tác và người lao động (có niêm yết tại công ty). Tại điểm c, Khoản 1, điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 thì quy định về thời gian hoàn tất việc thanh lý, quyết toán mọi hợp đồng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày ra quyết định giải thể.

Do vậy, nếu tổng hợp các căn cứ nêu trên, thì nghĩa vụ báo trước cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động do giải thể không được đặt ra. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng tôi vẫn thấy phổ biến (tránh việc người lao động khiếu nại, khởi kiện gây phiền toái), công ty vẫn thường thông báo cho người lao động theo đúng thời hạn như trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan